ชื่อ ด.ญ.ญาณิตา จตุรงค์พงศ์ธร ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาที่ใช้PDF24 Creator 3.5.3

ข้าพเจ้าจะใช้PDF24 Creator เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ PDF จากไฟล์อะไรก็ได้ที่เราสามารถสั่งพริ้นต์ได้   ได้อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น