ชื่อ ด.ญ.ญาณิตา จตุรงค์พงศ์ธร ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3การติดตั้งโปรแกรม

ดับเบิ้ลคลิ๊กโปรแกรม
กดปุ่ม OK
กดปุ่ม Next
                                                                    กดปุ่ม I Agree
กดปุ่ม Next
กดปุ่ม lnstall
รอการดาวโหลด
กดปุ่ม Finish

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์http://www.gameworldth.com/bbs/redirect.php?tid=11567&goto=lastpost

PDF24 PDF 3.4.0 โปรแกรมสั่งพิมพ์ทุกอย่างเป็น PDF

PDF24 PDF เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างไฟล์ PDF ซึ่งโปรแกรมจะทำงานในลักษณะของการติดตั้ง visual printer ลงไปในเครื่องของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์ทุกไฟล์ออกมาเป็นไฟล์รูปแบบ PDF ได้ คุณสามารถแสกนงานจากเครื่องสแกนเนอร์และให้โปรแกรมนี้ทำหน้าที่ในการสั่งพิมพ์ไฟล์ที่สแกนจากเครื่องสแกนนั้นออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้เลยซึ่งแน่นอนประโยชน์อีกอย่างคือขนาดของไฟล์จะเล็กลงทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ โปรแกรมสามารถรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันและสามารถสั่งลบเป็นบางหน้าได้ด้วย โปรแกรมสามารถกำหนดรหัสผ่านให้กับไฟล์ PDF ของคุณได้ และกำหนดคุณภาพของไฟล์ PDF ตามที่คุณต้องการได้ด้วยและคุณยังสามารถสั่งพิมพ์และดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้เลยจากในตัวโปรแกรม วิธีการใช้งานก็ง่าย ๆคุณเพียงแค่ลากเอกสารที่คุณต้องการแปลงเป็น PDF มาวางในโปรแกรมและสั่งพิมพ์คุณก็จะได้ไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF แล้วครับ

PDF24-creator 2.9.1 |โปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ง่าย ๆ ด้วยการสั่ง Print

February 4, 2011 by: admin
PDF24-creator 2.9.1 โปรแกรมสร้างไฟล์ PDf แบบง่ายดายด้วยการสั่ง Print คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรมอะไรก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น word,excel,powerpoint,photoshop หรืออะไรก็ได้เพียงแค่มันสั่ง print ได้ วิธีการใช้ก็ง่ายดายเพียงแค่ดาวโหลด PDF24-creator 2.9.1 ไปติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วทำการสั่ง Print งานเอกสารที่ต้องการ เลือก Printer เป็น PD24 creator แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ไฟล์ไปเก็บไว้ แล้วสั่ง Print เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ PDF หน้าตาเหมือนไฟล์ต้นฉบับทุกประการ ไม่มีผิดเพี้ยนแต่อย่างใด สะดวกสบายไม่ต้องไปแอบใช้ Acrobat pro อีกต่อไป

 


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

      ข้าพเจ้า ด.ญ.ญาณิตา  จตุรงค์พงศ์ธร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 24 โรงเรียนถาวรานุกลู อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
      กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้( Theory  of  knowlang :TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรมPDF24 Creator มีความสามารถในการสำหรับแปลงไฟล์ PDF  จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้โปรแกรมPDF24 Creator  ในการสำหรับแปลงไฟล์ PDF ได้อย่างไร ?"
        การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
         1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์http://www.gameworldth.com/bbs/redirect.php?tid=11567&goto=lastpost
         2.จากเว็บไซต์http://sakid.com/2011/02/03/28340/
         ผลที่คาดว่าจะได้รับจากครั้งนี้คือ
      สามารถนำไปใช้ในการสร้างไฟล์ PDF จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                                                              ด.ญ. ญาณิตา  จตุรงค์พงศ์ธร
                                                                                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาที่ใช้PDF24 Creator 3.5.3

ข้าพเจ้าจะใช้PDF24 Creator เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ PDF จากไฟล์อะไรก็ได้ที่เราสามารถสั่งพริ้นต์ได้   ได้อย่างไร?